Hoppa till sidans innehåll

Antal ledare & ledararvode Barn- & Ungdom


Riktlinjer för arvode 

 

Ledararvode Barn- & Ungdom

Assistent (oavsett utbildning och år) 30kr/timme
Ledare (baskurs) 50kr/timme
Ledare (varit ledare i 1 år efter baskurs samt genomgått minst 2 stegutbildningar) 60kr/timme
Ledare (varit ledare i 5 år efter baskurs samt genomgått minst 2 stegutbildningar) 80kr/timme

 

Antal ledare per grupp

Barn- och ungdomsgrupper (per träning)

Antal gymnaster Antal ledare Antal assistenter
0-10 1 ledare 1 hjälpledare
11-20 2 ledare 1 hjälpledare
20 -> 3 ledare

1 hjälpledare

 

 

Tävlingsgrupper (per träning)

Gren Antal ledare Antal assistenter
AG 2 ledare 1 hjälpledare
AG-mini 2 ledare 1 hjälpledare
RM-truppen 2 ledare 1 hjälpledare
Förb.trupp 2 ledare 2 hjälpledare

 

Riktlinjer för utbetalning av arvode

 • Arvodesblanketter ska vara inlämnade av huvudledaren för gruppen till kansliet senast enligt det datum som beslutas varje år för vår-  resp. hösttermin. På blanketter ska samtliga uppgifter vara ifyllda dvs. gruppens namn, vilken termin arvodet avser samt för varje ledare --> namn och adress, bankkontonummer och personnummer. Sedan anges antal timmar, arvode per timme och en uträknad summa per ledare. (använd SGA:s standardmall för Arvodesutbetalning – finns på hemsidan)
 • Extraträningar måste vara godkända av UK eller styrelsen innan arvode beviljas. Annars får gymnasterna betala en avgift som täcker extra arvode.
 • Maxarvode per ledare och år får EJ överstiga ett halvt basbelopp
 • I samband med redovisning av arvodesblanketten ska även LOK-redovisningen vara utförd, samt att närvarolistor är ifyllda och inskickade till kansliet. OBS! inget arvode betalas ut förrän detta är utfört
 • En termin är 13 träningveckor (undantag finns för vissa grupper enl. överenskommelse med styrelsen)
 • SGA förväntar sig att alla ledare lever upp till föreningens ledarpolicy utan undantag. SGA:s policy är grunden till att få arvodet utbetalt vid terminens slut (Policy – se hemsidan under rubriken ”föreningen” --> ”policy”)

 Arvode som utbetalas vid tävlingar (arvode betalas till max2 ledare per tävling) 

 • Tävlingstidens längd, dock max 3 timmar per tävlingsdag
 • Resdag räknas inte som tävlingsdag

* AG = ledararvoden för en ledare per tre gymnaster men max två ledare per tävling

 

Arvode som utbetalas vid uppvisningar

 • Inget arvode utbetalas vid uppvisningar (om inget annat är överenskommet)

Arvode som utbetalas vid träningsläger

 • Endagars             = antalet träningstimmar
 • Flerdags               = Logi/mats/resa gratis, arvode max 3 timmar per dag

(övriga kostnader som uppstår vid lägerverksamhet betalas av gymnasterna)

 

Övrigt

 • Budget och aktivitetsplan ska lämnas in av AG, AG-min, RM-Truppen och GympaTeens inför varje verksamhetår
 • SGA står för samtliga ledarkostnader vid tävlingar såsom resa, logi och mat
 • Reseersättning för bil betalas ut med 18,50 kr / mil om inget annat billigare färdmedel kan användas. Ingen ersättning för medpassagerare. OBS! samåkning ska ske i högsta möjliga mån. Använd SGA:s standardmall (som finns på hemsidan) vid redovisning av reseersättning. Blanketten skickas till SGA:s kansli för utbetalning
 • Anmälningar till kurser, tävlingar och läger SKA ske via SGA-kansliet. Deltagande i på kurser, tävlingar eller läger som inte meddelats SGA-kansliet i förväg kommer ingen utbetalning ske för ev. utlägg)
 • Om resan sker med tåg ska biljetter bokas av SGA:s kansli i god tid före avfärd. Biljetter redovisas efter resans slut till kansliet.
 • Egna utlägg under resa redovisas på samma blankett som reseräkningen. Kvitton måste bifogas.  

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 06 DEC 2018 14:17 Skribent: Sanna Wihrén

Sandvikenbingo

Din-lokaltidning_med-Annonsb

intersport

IF Metall

 

Sandvikenhus

Atekdata

 

 

Postadress:
Sandvikens Gymnastikavd - Gymnastik
Jernvallen, Sätragatan 15
81161 Sandviken

Kontakt:
Tel: 026272301
E-post: This is a mailto link

Se all info